Viešoji įstaiga Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras įsteigtas 1999-01-01. Centras veikia pirminės asmens sveikatos priežiūros srityje.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai – vadovaujantis šiuolaikiniais kokybės vadybos standartais, organizuoti ir teikti kokybiškas ir kvalifikuotas licencijose nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą.

Įstaigos pagrindiniai veiklos uždaviniai: žmonių sveikatos priežiūros veikla:

 • teikti nespecializuotas ir kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose;
 • teikti būtinąją medicinos pagalbą.

Įstaigos pagrindinės veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia asmens sveikatos priežiūros licencija.

Siekdama savo tikslų įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

 1. nemokamas ambulatorinės sveikatos priežiūros teikimas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems šią įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka, kurie kreipiasi į įstaigą ir pagal pacientų iškvietimus į namus bei slauga namuose, būtinosios medicinos pagalbos teikimas;
 2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
 3. šeimos gydytojo veikla;
 4. odontologinės praktikos veikla;
 5. nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
 6. mokamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:
  6.1. kai šios paslaugos įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto asortimento mokamų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą;
  6.2. kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipėsi į įstaigą savo iniciatyva ir teritorinė ligonių kasa neapmoka už jų sveikatos priežiūrą;
 7. nemokamos būtinosios medicinos pagalbos teikimas visiems Lietuvos gyventojams;
 8. sudarytoje sutartyje su teritorine ligonių kasa nenumatytais atvejais įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais specialiaisiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais;
 9. kita, įstatymais neuždrausta veikla, kuri pagerintų personalo ir pacientų darbo ir poilsio sąlygas, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.;
 10. visuomenės sveikatos priežiūros programų sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo ir saugos tikslais pagal sutartis su šios veiklos ir paslaugų užsakovais vykdymas.

Jeigu veiklai, numatytai įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centre yra vykdomos fizinės medicinos ir reabilitacijos bei masažo procedūrų paslaugos. Įstaigoje yra procedūrinis kabinetas, kuriame atliekamos vaistų injekcijos bei infuzijos, užrašomos elektrokardiogramos. Taip pat yra  chirurginis-procedūrinis kabinetas, kuriame perrišamos žaizdos ir atliekamos kitos ambulatorinės chirurginės procedūros. Odontolologo kabinete atliekamos dantų rentgeno nuotraukos.

Pirminės sveikatos priežiūros centre yra laboratorija, kurioje atliekami būtinieji kraujo, šlapimo tyrimai, bei bendradarbiaujant su laboratorija UAB ,,Baltic Medics‘‘ atliekami biocheminiai, imunologiniai, hormonų bei daugelis kitų tyrimų.