Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centre dirba:

Bendrosios praktikos gydytojas – Steponas Česlovas Strodomskis

Gydytojas odontologas – Jonas Valaitis

Gydytoja ginekologė (akušerė) – Virginija Krikštanienė

Akušerė – Justina Miseckaitė

Bendruomenės / bendrosios praktikos slaugytoja, sveikatos statistikė – Laima Strodomskienė

Bendruomenės / bendrosios praktikos slaugytoja – Danutė Barčauskienė

Bendruomenės / bendrosios praktikos slaugytoja – Irena Stankaitienė

Finansininkė – Genovaitė Kundrotienė